فروشگاه بلبرینگ شکرالهی

مشاوره و خدمات فنی مهندسی

فروشگاه بلبرینگ شکرالهی

مشاوره و خدمات فنی مهندسی

اورینگ ها در سایز های مختلف اورینگ ها در سایز های استاندارد سانتیمتری و اینچی وجود دارند.اندازه ها با قطر داخلی و قطر سطح مقطع مشخص می شوند.در آمریکا رایجترین اندازه های اینچی مطابق با مشخصات  SAE AS568C  به عنوان مثال AS568-214 شناخته می شوند ISO 3601-1:2012  شامل اندازه های استاندارهای که معمولاً در سطح دنیا چه با واحد اندازه گیری اینچی و چه متری استفاده می شوند.در انگلستان نیزاندازه های استانداردی وجود دارد که به نام BS معرووف می باشد که معمولاً از رنج BS001  تا  BS932  می باشند.چندین مشخصات سایزی دیگر وجود دارد
  • فروشگاه بلبرینگ شکرالهی