فروشگاه بلبرینگ شکرالهی

مشاوره و خدمات فنی مهندسی

فروشگاه بلبرینگ شکرالهی

مشاوره و خدمات فنی مهندسی

طراحی موفق برای به کار بردن اورینگ مستلزم نصب مکانیکی صحیح می باشد که بتواند تغییر شکل و دفرمگی اورینگ را پیش بینی کند.فشار مکانیکی وارده بر سطوح اورینگ که با سیال در تماس است محاسبه می گردد تا زمانیکه فشار سیال از فشار محل اتصال اورینگ بیشتر نشود عمل آب بندی به خوبی انجام می گیرد و نشتی وجود نخواهد داشت.خوشبختانه فشار سیال درسراسر مواد اورینگ که غیر قابل فشرده شدن است به طور اساسی منتقل می کند وفشار سطح  همزمان با فشار فزاینده بالا می رود.به همین دلیل اورینگ می تواند تا زمانیکه از لحاظ مکانیکی درست نصب شود فشارهای بالا را آب بندی نماید.عمده ترین دلیل عدم آب بندی موفق با اورینگ ها، بیرون آمدگی قسمتهای جفت شده می باشد.درزگیر برای ایجاد یک نقطه تماس بین اورینگ و سطوح آب بندی طراحی می شود.این مساله فشار  موضعی زیادی را باعث می شود که حاوی فشار زیادی بدون فراتر رفتن فشار حاصله از اورینگ .ماهیت انعطاف پذیر جنس اورینگ نواقص در قسمت اتصال را اصلاح می کند.اما با این حال پرداخت کاری درست قسمتهای جفت شده مهم است مخصوصاٌ در دمای پایین که لاستیک آب بندی به دمای انتقال شیشه ای می رسد و به طور فزاینده ای کریستالی می شود.

  • فروشگاه بلبرینگ شکرالهی