فروشگاه بلبرینگ شکرالهی

مشاوره و خدمات فنی مهندسی

فروشگاه بلبرینگ شکرالهی

مشاوره و خدمات فنی مهندسی

۱۱ مطلب با موضوع «مقالات بلبرینگ و رولبرینگ» ثبت شده است

رولبرینگ های بشکه ای کف گرد Spherical roller thrust bearings 

در این برینگ ها حالت زاویه دار بودن شیار غلتک نسبت به محور، آنها را برای تحمل بارهای شعاعی و محوری مناسب می سازد. خصوصیت مهم دیگر آنها قابلیت خودتنظیم بودن است که این امر موجب عدم حساسیت رولبرینگ نسبت به ناهمراستایی شافت است.
این رولبرینگ ها تفکیک شدنی بوده، واشر شافت Shaft washer به همراه قفسه و غلتک ها یک قسمت و واشر محفظه Housing washer قسمت دیگر را تشکیل می دهد. غلتک های بشکه ای در این نوع رولبرینگ ها حالت نامتقارن داشته، تعداد زیاد این غلتک ها به همراه طراحی خاص شیار غلتک موجب قدرت فوق العاده بالای آنها در برابر بارهای محوری است ضمن اینکه از سرعت دورانی نسبتاً بالایی نیز برخوردارند. طراحیهای خاصی نیز وجود دارند (پسوند E) که قدرت تحمل بار آنها از نوع معمولی نیز بالاتر است.
بعضی از سریهای این نوع رولبرینگ ها با قفسه فولادی Window-type و اکثریت سریها با قفسه فولادی یا برنجی ماشینکاری شده تولید می گردند که این قفسه ها با یک بوش که در سوراخ واشر شافت تعبیه شده است، جهت قرار گرفتن در وضعیت درست تنظیم می شود. همانگونه که قبلاً گفته شد، رولبرینگ های بشکه ای کف گرد خاصیت خودتنظیمی دارند.
تحت بار نرمال: Fa+2.7Fr≤ 0.05Co، در صورتیکه واشر شافت بچرخد و با ناهمراستایی ثابت شافت مقادیر ناهمراستایی زاویه ای ذیل مجار است:

292(E)

293(E)

294(E)

سری برینگ

2.5º

ناهمراستایی

با افزایش بار، ناهمراستایی مجاز کاهش می یابد. مثلاً تحت بار Fa+2.7Fr=0.15Co مقدار ناهمراستایی برای هر سه سری به 1.5º می رسد.
رولبرینگ های بشکه ای کف گرد تا دمای +200ºc قابلیت کارکرد دارند.

روانکاری Lubrication

استفاده از روغن در روانکاری این رولبرینگ ها مناسب تر از گریس است. استفاده از گریس نیز تحت شرایط بخصوص مثلاً بارهای سبک یا دورهای کم امکان پذیر است. سرعت دورانی رولبرینگ با گریس در مواردیکه شافت عمودی است نصف مقداریست که می توان در مواقع افقی بودن شافت بر آن اعمال نمود.

بار حداقل Minimum load

جهت اجتناب از مسائلی نظیر سرخوردن غلتک ها بر روی شیار خود، رولبرینگ باید همیشه تحت یک بار حداقل قرار داشته باشد که از این رابطه بدست می آید:

اگر رابطه 1.8Fr< 0.0005Co برقرار باشد باید به جای 1.8Fr، مقدار 0.0005Co را قرار دهیم:
حداقل بار محوری، نیوتن Fam=
بار شعاعی (از بار مرکب) وارده بر برینگ، Fr=N
بار استاتیکی مبنا (N) که در جداول مشخصات رولبرینگ ها ارائه می شود Co=
ضریب بار حداقل، ارائه شده در جداول مشخصات رولبرینگ ها A=
سرعت دورانی، n=r/min

بار دینامیکی معادل برینگ Equivalent dynamic bearing load

Fr≤ 0.55Fa اگر P=Fa+1.2Fr
اگر برینگ به گونه ای تنظیم شده باشد که لنگی شعاعی و محوری را با حرکت نسبی بین واشرها جبران نموده و در ضمن Fr≤ 0.55Fa نیز باشد داریم:
P=0.88(Fa+1.2Fr)
در صورتیکه Fr≥ 0.55Fa باشد، باید با کارخانه سازنده برینگ مشورت نمود.

بار استاتیکی معادل برینگ Equivalent static bearing load

Fr≤ 0.55Fa اگر Po=Fa+2.7Fr
اگر Fr> 0.55Fa باشد باید با کارخانه سازنده برینگ مشورت نمود.

  • فروشگاه بلبرینگ شکرالهی

رولبرینگ های استوانه ای کف گرد Cylindrical roller thrust bearings
این رولبرینگ ها برای تحمل بارهای محوری سنگین مناسب هستند. بعلاوه در مقابل بارهای ضربه ای حساس نبوده، استحکام بالا دارند و فضای محوری کمی برای نصب نیاز دارند. در نوع یک ردیفه ساخته شده و بار محوری را از یک سمت می توانند تحمل کنند.
طراحی آنها ساده و شامل یک واشر شافت Shaft washer، یک واشر محفظه Housing washer و قفسه بهمراه تعدادی غلتک است. در مواردیکه محل قرار گرفتن رولبرینگ مناسب باشد، می توان واشرهای محفظه و شافت را حذف نمود و از خود قفسه و غلتک ها استفاده کرد، ولی به هر حال محل قرار این مجموعه باید سخت و پرداخت شده باشد. به همین دلیل معمولاً کل رولبرینگ دارای یک شماره خاص و هر یک از اجزاء آن نیز دارای یک شماره مجزا است.
نوع خاصی از این رولبرینگ ها تولید می شود که با داشتن تعداد غلتک بیشتر، قدرت تحمل بار بیشتری نسبت به نوع استاندارد داشته که البته از سرعت چرخشی کمتری نیز برخوردارند.
در موارد دیگر نیز که بعنوان مثال سرعت پایین و یا دقت خیلی زیاد مورد نیاز نباشد، می توان به جای واشرهای محفظه و شافت از واشرهای شیاردار raceway washers یا واشرهای کفی thrust washers استفاده نمود.
در بعضی از سریهای این نوع برینگها می توان با استفاده از یک واشر میانی Intermediate washer و دو سری قفسه با غلتک، رولبرینگ را به صورت دو طرفه (جهت تحمل بر محوری از دو طرف) تبدیل نمود.
در این رولبرینگ ها هیچ گونه ناهمراستایی مجاز نیست. قفسه آنها نیز عموماً از جنس آلیاژهای سبک، برنج و در بعضی موارد فیبری است که در این حالت برینگ تا دمای 120ºc کارکرد دارد.
در مورد قسمت هایی از ماشین که با رولبرینگ در تماس هستند components Associated نکاتی نظیر دارا بودن زاویه صحیح نسبت به محور شافت و یکنواخت بودن (پله ای نبودن) اهمیت خاص دارد.
اگر از واشرهای خودبرینگ استفاده نشود، سختی سطحی که قفسه ها غلتک ها روی آن قرار می گیرند باید بین 58 HRC الی 64 HRC بوده و ناهمواری سطحی نیز حداکثر تا m µ0.2 باشد. (Ra<0.2 m).
بار حداقل Minimum load
حداقل باری که همیشه باید به رولبرینگ اعمال شود تا از بروز مسائلی نظیر سرخوردن غلتک ها بر روی شیار خود اجتناب شود از این رابطه بدست می آید:
حداقل بار محوری، نیوتن Fam=N
ضریب بار حداقل که در جداول مشخصات رولبرینگ ارائه می شود A=
سرعت دورانی، n=r/min
بار دینامیکی معادل بر روی رولبرینگ Equivalent dynamic bearing load
Fa نیروی محوری است P=Fa
بار استاتیکی معادل بر روی رولبرینگ Equivalent static bearing load
Fa نیروی محوری است Po=Fa

  • فروشگاه بلبرینگ شکرالهی

رولبرینگ های سوزنی کف گرد Needle roller thrus bearings 
این برینگ ها قادر به تحمل بار محوری سنگین بوده و ضمن حساس نبودن به بارهای ضربه ای به حداقل فضای محوری ممکن برای نصب نیاز دارند. این رولبرینگ ها بار محوری را فقط از یک سمت می توانند متحمل شوند.
برینگ شامل واشر محفظه Housing washer، واشر شافت Shaft washer و مجموعه قفسه و غلتک هاست. می توان مجموعه قفسه و غلتک ها را فقط با یک واشر کفی Thrust washer بکار برد و این در حالتیست که محل قرار برینگ از سختی و صافی سطح کافی برخوردار باشد.
واشرهای برینگ Bearing washers
همانگونه که در مورد رولبرینگ های استوانه ای کفگرد گفته شد، می توان به جای استفاده از واشرهای محفظه و شافت از واشرهای شیار دار race way washers و واشرهای کفی Thrust washers استفاده نمود. واشرهای شیاردار از جنس فولاد کرومی سخت کاری شده هستند. شیار آنها پرداخت شده و بقیه سطوح ماشینکاری شده اند.
در مواردیکه دقت به هم مرکز بودن واشرها، زیاد مورد نیاز نباشد، می توان از این نوع واشرها به عنوان واشر شافت و محفظه استفاده نمود.
واشر کفی معمولاً ضخامت بسیار کمی داشته 1mm و از جنس فولاد فنر است. این نوع واشرها نیز می توانند به جای واشر محفظه یا شافت بکار برده شوند.
در این رولبرینگ ها، می توان با استفاده از یک واشر میانی Intermediate washers و دو سری مجموعه قفسه و غلتک رولبرینگ را دو طرفه کرد که بار محوری را از دو طرف متحمل شود. در رولبرینگ های کف گرد سوزنی هیچ نوعی ناهمراستایی مجاز نیست.
قفسه رولبرینگهای سوزنی کف گرد فولادی و در بعضی موارد فیبری است که در این حالت برینگ تا دمای 120ºc توانایی کارکرد دارد.
در قطعاتی که با رولبرینگ تماس مستقیم دارند Associated components مسائلی نظیر دارا بودن زاویه درست نیست به محور شافت و حالت یکنواخت داشتن (پله ای نبودن) از اهمیت خاصی برخوردار است.
در صورت عدم استفاده از واشرهای محفظه و شافت، سختی سطحی که مجموعه قفسه و غلتک ها بر روی آن قرار می گیرد باید بین 58 HRC الی 64 HRC بوده و زبری سطح از m µ0.2 بالاتر نباشد (Ra<0.2 m). درجه سختی پایین تر به منزله افت ظرفیت تحمل بار مجموعه خواهد بود.
هدایت شعاعی مجموعه قفسه و غلتک ها بخصوص در سرعتهای بالا ضروریست.
بار حداقل Minimum load
جهت اجتناب از بروز خطاهائی نظیر سرخوردن غلتک ها بر روی شیار خود، رولبرینگ باید همیشه تحت یک حداقل بار قرار داشته باشد که مقدار آن از این رابطه محاسبه می شود:

Fam=0.0005 Co
حداقل بار شعاعی Fam=N
بار استاتیکی مبنا (N)، که در جداول مشخصات رولبرینگ داده می شود Co=
اگر وزن قطعات مجاور برینگ بهمراه نیروهای خارجی به مقدار فوق الذکر نرسید، باید به طریقی نظیر استفاده از فنر این نیرو را بر برینگ اعمال نمود.
بار دینامیکی معادل رولبرینگ Equivalent dynamic bearing load
Fa نیروی محوری است P=Fa
بار استاتیکی معادل رولبرینگ Equivalent static bearing load
Fa نیروی محوری است Po=Fa

  • فروشگاه بلبرینگ شکرالهی

رولبرینگ های مخروطی Taper roller bearings

زاویه تماس:

هر قدر این زاویه بزرگتر باشد قدرت تحمل بار محوری برینگ افزایش می یابد.
این برینگ دارای شیار غلتک مخروطی در حلقه بالایی و پایینی بوده و جزء غلتشی نیز در آنها به شکل مخروطی می باشند. این نوع طراحی، برینگ را برای تحمل بارهای مرکب (شعاعی و محوری) مناسب ساخته است. قدرت تحمل بار محوری به زاویه شیار حلقه بیرونی (a) بستگی دارد.
رولبرینگ های مخروطی قابلیت تفکیک شدن داشته، حلقه داخلی بهمراه قفسه و غلتک ها یک جز و حلقه بیرونی دوم را تشکیل می دهد. در انواع مختلف یک ردیفه، دو ردیفه و چهار ردیفه در دو اندازه متریک و اینچی تولید می شوند.
نوع مخصوص از این برینگها به TQ معروف است، دارای طراحی مخصوصی در لبه داخلی با غلتک هاست که عمل روانکاری را در آن محل تماس بهینه ساخته و نیز شیار غلتک ها بطور مخصوص جهت توزیع مناسب بار ساخته شده است. کاهش اصطکاک و افزایش قدرت تحمل بار از خصوصیات این نوع طراحی است.
طراحی مخصوص دیگر جهت کاربرد در مورد بارهای سنگین نظیر رولبرینگ های پینیون در دیفرانسیل اتومبیل هاست. این رولبرینگ ها دارای بار اولیه pre load بوده و دارای مزایایی نظیر اصطکاک کم (که سایش کمتر را نیز به دنبال دارد)، زمان آب بندی کوتاهتر running in ، امکان اعمال بار بزرگتر در شروع چرخش و دقت بالاتر، هستند این طراحی مخصوص با پسوندهایی نظیر CL7C, CL7A مشخص می شوند.

رولبرینگ های مخروطی، یک ردیفه Single row taper roller bearings

این نوع رولبرینگ، قادر به تحمل بار محوری از یک جهت است. تحت بار شعاعی یک بار محوری در برینگ تولید می شود که باید مهار شود، لذا معمولاً در کاربردها از دو تا رولبرینگ مورد بحث استفاده می کنند.
رولبرینگ های مخروطی یک ردیفه در دو اندازه متریک و اینچی تولید می شوند. در اندازه اینچی، حلقه داخلی به همراه قفسه غلتک ها Cone یک شماره و حلقه بیرونی Cup دارای شماره دیگر است که یک رولبرینگ مخروطی کامل شامل هر دوی این شماره ها می شود که با یک / از هم جدا می شوند. نظیر:
K-11949/K-11910
Cup Cone
پیشوند – K علامت رولبرینگ مخروطی با ابعاد اینچی است.

بار حداقل Minimum load

جهت اجتناب از مسائلی نظیر سر خوردن غلتک ها بر روی شیار خود، رولبرینگ همیشه باید تحت حداقل باری قرار داشته باشد که مقدار آن از این رابطه بدست می آید:
Frm=0.02C
بار شعاعی حداقل، Frm=N
بار دینامیکی مبنا N، که در جداول مشخصات رولبرینگ ها داده می شود C=
اگر وزن قطعات روی برینگ به همراه نیروهای خارجی به مقدار فوق الذکر نرسید، باید به طریقی این مقدار بار ایجاد شود. یک روش متداول جهت انجام این کار در مواردیکه از دو رولبرینگ استفاده شود، ایجاد بار اولیه در برینگ با تنظیم حلقه های بیرونی یا درونی نسبت به یکدیگر است.

بار دینامیکی معادل بر روی برینگ Equivalent dynamic bearing load

Fa / Fr≤ e اگر P=Fr
Fa / Fr> e اگر P=0.4Fr+YFa
Fr نیروی شعاعی، Fa نیروی محوریست.
Y, e فاکتورهایی هستند که در جداول مشخصات رولبرینگ ها ارائه می گردند.
همانگونه که قبلاً گفته شد به علت زاویه دار بودن شیار غلتک، اعمال بار شعاعی بر رولبرینگ موجب ایجاد یک بار محوری نیز می شود که در محاسبه بار دینامیکی معادل باید در نظر گرفته شود.
در جدول صفحه 203 طرز محاسبه این نیرو در حالات مختلف آورده شده است. (محاسبات برای حالتی در نظر گرفته شده که لقی داخلی صفر و بار اولیه ای نیز وجود ندارد).

بار استاتیکی معادل بر روی برینگ Equivalent static bearing load

Po=0.5Fr+yoFa
Yo فاکتوریست که در جداول مشخصات برینگها داده می شود.
Fr نیروی شعاعی و Fa نیروی محوریست.
اگر مقدر Po محاسبه شده کمتر از Fr شود باید Po را مساوی Fr در نظر گرفت.
مجدداً باید یادآور شد که رولبرینگ های مخروطی به علت طراحی خاص خود باید به صورت دوتایی نصب شده و نسبت به یکدیگر تنظیم شوند تا به لقی یا بار اولیه یکسان برسند. مقدار لقی یا بار اولیه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند زیرا در صورت وجود لقی بیش از حد از تمامی قدرت برینگ جهت تحمل بارها نمی توان استفاده کرد و بار اولیه خیلی بزرگ نیز باعث افزایش اصطکاک و گرما می شود.
ترتیب قرار دهی دو رولبرینگ مخروطی
اعمال بار شعاعی بر رولبرینگهای مخروطی موجب ایجاد یک بار محوری می شود که مقدار آن در هر یک از دو برینگ از روابط ذیل حاصل می شود.

رولبرینگ های مخروطی تک ردیفه، مخصوص نصب دوتایی Paired single row taper roller bearings

در مواردیکه استفاده از یک رولبرینگ مخروطی جهت تحمل مقدار بار مورد نظر کافی نباشد و یا مجبور به موقعیت دهی شافت از دو طرف باشیم، از دو عدد رولبرینگ مخروطی آماده برای نصب استفاده می کنیم.
از مزایای این تولیدات می توان نصب ساده به علت عدم نیاز به کالیبره کردن حلقه فاصله گذار، هدایت محوری دقیق شافت، تعیین لقی محوری شافت در هنگام ساخت، قدرت تحمل بار محوری و شعاعی بالا و نگهداری و روانکاری ساده تر از طریق سوراخهای تعبیه شده در حلقه فاصله گذر را نام برد.
ترتیب قراردهی برینگ ها می تواند به صورت روبرو face-to-face، پشت به پشت back-to-back، یا پشت سر هم tandem، باشد. در نصب روبرو از یک حلقه فاصله گذار بین حلقه های بیرونی استفاده می شود. در این حالت بار محوری از دو طرف و از هر طرف توسط یک برینگ کنترل می شود.
در طراحی پشت به پشت از دو حلقه فاصله گذار، یکی بین حلقه های بیرونی و دیگری بین حلقه های داخلی استفاده می شود. مزیت این نوع طراحی نسبت به نوع قبلی تحمل بارهای ممان است.
در طراحی پشت سر هم بار محوری فقط از یک سمت، ولی توسط هر دو برینگ تحمل می شود. در این حالت نیز یک حلقه فاصله گذار بین حلقه های بیرونی و یکی بین حلقه های داخلی کار گذاشته می شود.
باید به یاد داشت هر مقدار ناهمراستایی شافت در این نوع رولبرینگ های دوتایی موجب کوتاه شدن طول عمر برینگ می شود.
لقی محوری داخل این رولبرینگ ها توسط حلقه فاصله گذار تعیین می شود.
هرگونه تغییر در لقی های نرمال با پسوند C همراه یک عدد دو یا سه رقمی که معرف مقدار متوسط لقی داخلی برینگ است در جلوی برینگ مشخص می شود.
قفسه این رولبرینگها فولادی است.


بار حداقل Minimum load

حداقل باری که رولبرینگ مورد بحث همیشه باید تحت آن قرار داشته باشد تا از مشکلاتی نظیر سرخوردن غلتک ها بر روی شیار جلوگیر ی شود از این رابطه بدست می آید:
Frm=0.02C
حداقل بار شعاعی ، Frm=N
بار دینامیکی مبنا در جفت رولبرینگ N، که در جداول مشخصات رولبرینگ ها داده می شود C=
اگر وزن قطعات مجاور رولبرینگ به همراه نیروهای خارجی اعمال شونده بر برینگ به مقدار محاسبه شده از فرمول بالا نرسید، باید به طریقی این نیرو بر رولبرینگ اعمال شود.

بار دینامیکی معادل بر روی رولبرینگ Equivalent dynamic bearing load

برای حالتی که دو رولبرینگ به صورت روبرو جفت شده باشند داریم:
Fa / Fr≤ e اگر P=Fr+Y1Fa
Fa / Fr> e اگر P=0.67Fr+Y2Fa
Fr نیروی شعاعی، Fa نیروی محوری و Y2 , Y1, e ضرایبی هستند که در جدول مشخصات رولبرینگها ارائه می شوند.

بار استاتیکی معادل بر روی برینگ Equivalent static bearing load

Po=Fr+YoFa
Fa نیروی محوری، Fr نیروی شعاعی و Y0 ضریبی است که در جداول مشخصات رولبرینگ ها ارائه می شود.
مقادیر لقی محوری که در جدول زیر صفحه آورده شده اند، به نحوی انتخاب شده اند که در صورت استفاده از تلورانس پیشنهادی ذیل برای شافت، رولبرینگها به لقی مناسب بعد از نصب خواهند رسید.
  • فروشگاه بلبرینگ شکرالهی

رولبرینگ های بشکه ای SPHERICAL ROLLER BEARINGS

Suitable for high speeds and high loads

مناسب برای سرعتهای بالا و بارهای سنگین

(1) پاتنت کردن (Patenting): از عملیات حرارتی فولادها که برای ازدیاد چقرمگی به کمک حمام سرب مذاب صورت می گیرد.
این رولبرینگ ها دارای دو ردیف غلتک در یک شیار مشترک منحنی الشکل درحلقه بیرونی هستند و دو شیار در حلقه درونی آنها نسبت به محور برینگ زاویه می سازد. برینگ خاصیت خودتنظیمی داشته، در نتیجه نسبت به ناهمراستایی شافت حساس نیست و علاوه بر تحمل بار شعاعی، بار محوری را نیز از دو طرف متحمل می شود.
غلتک های آن بلند، قطور و متقارن و به تعداد زیاد هستند که این خصوصیات موجب قابلیت تحمل فوق العاده زیاد این نوع برینگها در برابر نیروها می باشند. سوراخ داخلی آنها در دو نوع استوانه ای و مخروطی با شیب 1:30 (پسوند k30) و شیب 1:12 (پسوند k) تولید می شود. برای نصب رولبرینگ با سوراخ داخل مخروطی بوشهای کششی و تبدیلی نیز تولید می شود.
طراحیهای گوناگون این نوع رولبرینگ ها بدین قرار است:
در آن دسته که با پسوندهای CC,C و EC مشخص می شوند غلتک ها متقارن بوده، حلقه داخلی لبه نداشته و برای هر ردیف غلتک یک پنجره ساچمه وجود دارد. حلقه راهنما Guide ring روی حلقه داخلی متمرکز شده است. نوع EC با دارا بودن غلتک های تقویت شده، قدرت تحمل بار بیشتری دارند. پرداخت ویژه غلتک ها و شیارها در نوع CC موجب کاهش قابل توجه اصطکاک شده است.
(لازم به تذکر است که حلقه راهنما، وسیله ایست برای هدایت بهتر غلتک ها در حرکت به سمت جلو و چرخش آنها)
طراحی هایی که با پسوندهای CAC, ECAC, CA, ECA مشخص می شوند در سریهای بزرگتر بکار برده می شوند. غلتک ها متقارن و حلقه داخلی لبه دارد. حلقه راهنما روی حلقه داخلی متمرکز شده و پنجره ساچمه به صورت یکپارچه و از جنس فولاد یا برنج است.
نوع ECAC, CAC دارای سطوح پرداخت شده بالاتر از CC بوده و دو نوع ECAC, ECA با داشتن غلتک های تقویت شده قابلیت تحمل بار بیشتری دارند.
در نوعی که با پسوند E مشخص می شود، غلتک ها متقارن، حلقه داخلی بدون لبه و حلقه راهنمای سنتر شده، در نزدیکی حلقه بیرونی قرار دارد. تعداد پنجره ساچمه نیز دوتاست، این نوع طراحی، تمامی خصوصیات نوع CC را نیز داراست و طراحی پنجره ساچمه در آن به نحوه ایست که امکان جازدن غلتک های بزرگتر یا با تعداد بیشتر را فراهم کرده است که در نتیجه آن قدرت تحمل بار برینگ افزایش یافته است.
موقعیت دهی حلقه راهنما در نزدیک حلقه بیرونی موجب عملکرد بهتر روانکار بین حلقه و غلتک ها می شود.
اکثر سری های این نوع برینگ دارای یک شیار و سه سوراخ در حلقه بیرونی جهت عمل روانکاری هستند. که این ویژگی با پسوند W33 مشخص می شود. (در طراحی E پسوند W33 قید نمی شود).
رولبرینگ های بشکه ای با کاسه نمد نیز تولید می شود. کاسه نمد در آنها به صورت دو تکه بوده، یک تکه به حلقه بالایی و قسمت دیگر به حلقه پایینی متصل شده است. در رولبرینگ هایی که کاسه نمد دارند امکان انحراف تا 0.5º در حلقه پایینی نسبت به حلقه بالایی وجود دارد. وجود کاسه نمد محدوده دمایی کارکرد را نیز بین -30ºc الی +150ºc تقلیل می دهد. برینگ در این حالت دارای گریس است.
برای نقاط مرتعش، رولبرینگهای خاصی وجود دارد که از طراحی CC مشتق شده اند.
پنجره ساچمه در آنها سخت کاری سطحی شده و در مقابل سایش مقاومت خوبی دارند، حلقه راهنما روی شیار حلقه بیرونی متمرکز شده و دارای لقی خاصی هستند. VA405, JA, A15 انواع مختلف طراحی در کاربردهای مورد بحث است. جهت جلوگیری از خوردگی ناشی از خراش، سوراخ داخل بعضی از آنها با روکش تفلونی PTFE تولید می شود (پسوند این سری VA406 است). مقادیر مجاز ناهمراستایی رولبرینگ های بشکه ای در جدول بالا آورده شده است.

Permissible

Angular

misalignment

Bearings

degrees

-

1

1,5

2

1,5

1,5

2,5

1,5

2

2,5

Series 213

Series 222

Series 223

Series 230

Series 231

Series 232

Series 239

Series 240

Series 241

محدوده دمایی کارکرد رولبرینگ های بشکه ای تا +200ºc تعیین شده است.
محفظه های مناسب این نوع برینگها housings نیز در قسمت مربوطه مورد بحث قرار خواهند گرفت.
طراحی آنها به نحوی است که بارهای محوری را نیز متحمل می شوند. این مقدار در صورتیکه برینگ بر روی بوش نصب شده باشد، بستگی به مقدار اصطکاک بین بوش و شافت داشته و از این رابطه بدست می آید:
Fap=3Bd
حداکثر بار محوری مجاز، Fap=N
پهنای رولبرینگ، B=mm
قطر سوراخ داخلی رولبرینگ، d=mm
بار حداقل Minimum load
جهت اجتناب از مشکلاتی نظیر سر خوردن غلتک ها بر روی شیار خود، رولبرینگ همیشه باید تحت یک مقدار بار قرار داشته باشد که از این رابطه حاصل می شود:
Frm=0.02C

بار شعاعی حداقل، Frm=N

بار دینامیکی مبنا بر حسب نیوتن، که در جداول مشخصات برینگ ها داده می شود C=
اگر وزن قطعات مجاور برینگ به همراه نیروهای خارجی به مقدار نیروی محاسبه شده از فرمول فوق الذکر نرسید، باید به طریقی این بار را روی برینگ ایجاد نمود.

بار دینامیکی معادل بر روی برینگ Equivalent dynamic bearing load

Fa / Fr≤ e اگر P=Fr+Y1Fa
Fa / Fr> e اگر P=0.67Fr+Y2Fa
Fr نیروی شعاعی، Fa نیروی محوری و Y2 , Y1, e ضرایبی هستند که در جدول مشخصات برینگها ارائه می گردد.

بار استاتیکی معادل بر روی برینگ Equivalent static bearing load

Po=Fr+YoFa
مقادیر ثابت Yo در جدول مشخصات برینگها ارائه می گردد.

نصب برینگهایی که سوراخ داخلی آنها مخروطی است Paired single row taper roller bearings

این برینگها همیشه با انطباق تداخلی بر روی شافت نصب می شوند. مقدار کاهش در لقی داخلی یا مقدار پیشروی حلقه داخلی برینگ بر روی شافت دو شیوه متداول جهت رسیدن به انطباق مورد نظر است. که معمولاً روش کاهش لقی داخلی به روش دوم ارجحیت دارد، مگر در مواردیکه رولبرینگ کوچک یا فضای اطراف آن محدود باشد.
برای سنجش کاهش لقی، فیلرهای با ضخامت 0.03 mm به بالا مورد نیاز است و فیلرگیری همیشه باید بین حلقه بالایی و غلتک آزاد از بار انجام شود. مقادیر راهنما هر دو روش در جدول صفحه بعد آورده شده است.
باید توجه داشت که در صورت وجود بارهای سنگین، سرعتهای زیاد و دماهای بالا لقی داخلی اولیه برینگ باید بالاتر از نرمال (کلاس C4, C3) بوده و مقدار حداکثر کاهش لقی را مدنظر داشت.

  • فروشگاه بلبرینگ شکرالهی

رولبرینگ های سوزنی Needle roller bearing
با پوسته کشیده شده و انتهای باز
با پوسته کشیده شده و انتهای بسته
رولبرینگ سوزنی با حلقه داخلی
رولبرینگ سوزنی بدون حلقه داخلی
در رولبرینگ های سوزنی، غلتک ها به شکل استوانه بوده، ولی قطر آنها به نسبت طولشان کوچک است که علیرغم این ویژگی از قدرت تحمل بار بالایی برخوردار بوده و در مصارفی که فضای موجود کوچک باشد، مناسب هستند.
عدم تماس انتهای غلتک ها با لبه های برینگ موجب اجتناب از تمرکز تنش در گوشه ها می شود. (صفحه روبرو) این نوع رولبرینگ ها در انواع مختلف:
با پوسته کشیده شده drawn cup needle roller bearings که می توانند به صورتهای ته باز open end و ته بسته closed end باشند و نیز رولبرینگ های سوزنی با حلقه داخلی یا بدون ترتیب مورد بررسی قرار می گیرند:
رولبرینگ های سوزنی با پوسته کشیده شده Drawn cup needle roller bearings
همانگونه که از نام آن پیداست، حلقه بیرونی آنها نازک بوده و کشش عمیق شده است. ضخامت آنها کم و قدرت تحمل زیادی دارند و باید با انطباق تداخلی نصب شوند.
در انواع ته باز و ته بسته (جهت نصب در انتهای شافت) تولید می شوند و حلقه داخلی بطور یکپارچه ندارند، ولی برای اکثر شماره ها حلقه داخلی به صورت مجزا نیز تولید می شود.
فضای خالی زیاد داخل آنها برای روانکاری امکان طولانی کردن فواصل روانکاری را فراهم کرده است. اکثریت آنها به صورت یک ردیفه بوده، ولی بعضی از اندازه های آن به صورت دو ردیفه نیز موجود است.


اندازه گیر

Shaft and housing toleranes

 

 

Tolerances

 

Housing material1)

Shaft seating

For inner ring

Raceway on

The shaft

Housing bore

Seating2)

 

k5 (j6)

k5 (j6)

h5 (h6)

h5 (h6)

N6 (n7)

R6 (R7)

Steel, cast iron

Light alloy

بیشتر آنها سوراخ مخصوص روانکاری نیز دارند. (پسوند AS1). رولبرینگ های سوزنی با کاسه نمد لاستیکی نیز تولید می شوند که جنس آن از لاستیک مصنوعی یا پلی اورتان است و در دمای -20ºc الی +100ºc کارکرد دارند. ناهمراستایی زاویه ای به علت طراحی خاص آنها تا حدودی امکان پذیر است.
از آنجائیکه سنجش دقت ابعاد رولبرینگهای سوزنی قبل از نصب در داخل محفظه و بر روی شافت امکان پذیر نیست از یک اندازه گیر Gauge ring با جداره ضخیم استفاده می شود.
جدول اندازه های این حلقه، مناسب برای هر قطر داخلی رولبرینگ سوزنی FW در جدول صفحه قبل آورده است. رولبرینگ را در داخل حلقه مزبور جا زده و سپس با استفاده از درن اندازه گیر measuring mandrel مقدار انحراف از اندازه اسمی قطر داخلی رولبرینگ سنجیده می شود.
محدوده مجاز این انحراف نیز در جدول آورده شده است، لذا در مواردیکه از دور رولبرینگ در کنار هم استفاده شود، اگر بخواهیم توزیع بار یکسان روی آنها داشته باشیم، مقدار انحراف از اندازه اسمی قطر داخلی هر دوی آنها باید یکسان باشد.
اکثریت این نوع رولبرینگ ها با پنجره ساچمه های فولادی نازک یا معمولی تولید می شود و در موارد ویژه نوع فیبری آنها نیز ممکن است موجود باشد.
به علت نازک بودن دیواره این نوع رولبرینگ ها، دقت ابعادی سوراخ محفظه از اهمیت خاصی برخوردار است. در صورتیکه تلورانس محفظه مطابق مقادیر جدول بالا باشد، رولبرینگ به انطباق تداخلی لازم خواهد رسید. محل قرار گرفتن برینگ بر روی شافت نیز باید با دقت ماشینکاری شود.

بار حداقل Minimum load

حداقل باری که باید جهت جلوگیری از مشکلاتی نظیر سر خوردن غلتک ها بر روی شیار خود همیشه بر برینگ وارد شود، از این رابطه بدست می آید:
Frm=0.02 C
بار حداقل شعاعی، Frm=N
بار دینامیکی مبنا بر حسب نیوتن، که در جداول مشخصات رولبرینگ ها داده می شود C=
اگر وزن قطعات و نیروهای خارجی به حد مقدار فوق نرسید، باید به طریقی این نیرو را ایجاد کرد.

بار دینامیکی معادل بر برینگ Equivalent dynamic bearing load

رولبرینگ های سوزنی با پوسته کشیده شده فقط باید تحت بار شعاعی باشند:
P=Fr

بار استاتیکی معادل بر برینگ Equivalent static bearing load

فقط اعمال بار شعاعی مجاز است:
Po=Fr
مقادیر ضریب اطمینان استاتیکی (So) همیشه باید مساوی یا بزرگتر از 3 باشد.

رولبرینگ های سوزنی Needle roller bearings

این نوع رولبرینگ ها اصولاً از جنس فولادهای کربن – کرومی بوده و ضمن دارای بودن ضخامت کم از قدرت تحمل بار زیادی برخوردار هستند و بسته به نوع کاربرد ممکن است حلقه داخلی داشته یا نداشته باشند.
در صورت امکان، بکار نبردن حلقه داخلی از کاربرد آن بهتر است، زیرا در اینصورت می توان قطر شافت را بزرگتر اختیار کرد و در نتیجه سیستم از استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود، اما به هر حال در مواردیکه نتوان محل قرار گرفتن برینگ بر روی شافت را به اندازه مناسب سخت کاری و سنگ زنی کرد، باید از حلقه داخلی نیز استفاده شود.
این نوع رولبرینگ در انواع یک ردیفه و گاهی دو ردیفه، با تنوع در لبه های یکپارچه داخلی یا بیرونی و در بعضی موارد با شیار و سوراخ مخصوص روانکاری تولید می شوند. بعضی از انواع این رولبرینگها با کاسه نمد لاستیکی نیز تولید می شوند.
اصلاح در خط تماس بین شیار و غلتک مسئله تنشهای لبه ای را به حداقل رسانده و امکان یک ناهمراستایی زاویه ای کوچک بین شافت و محفظه را فراهم می کند. پنجره ساچمه آنها می تواند از جنس ورقه فولادی نازک یا معمولی و در بعضی سریها فیبری باشد.
شیار غلتک در حلقه داخلی آنها پرداخت شده و بعد از نصب نیز باید پرداخت دقیق شوند. در آندسته از رولبرینگ ها که حلقه داخلی ندارند، انتخاب تلورانس مناسب برای شافت موجب رسیدن به لقی مناسب در برینگ بعد از نصب می شود. در جدول بالا کلاسهای مناسب این تلورانسها آورده شده اند.

Shaft tolerances for needle roller bearings

Without inner ring

Tolerance for shaft raceway to give

Radial internal clearance

Norminal

diameter

Greater than

Normal

Normal

Less than

Normal

 

incl.

FW

Over

-

mm

g6

f6

f6

h5

h5

g5

k5

k5

k5

65

80

160

-

65

80

e6

e6

e6

g5

g5

f6

k5

j5

j5

180

200

250

160

180

200

e6

d6

f6

f6

h5

g5

315

400

250

315

بار حداقل Minimum load

جهت اجتناب از بروز مسائلی نظیر سرخوردن غلتک ها بر روی شیار خود، رولبرینگ ها باید همیشه تحت یک حداقل بار قرار داشته باشند که از رابطه ذیل حاصل می شوند:
Frm=0.02C
بار حداقل شعاعی، Frm=N
بار دینامیکی مبنا بر حسب نیوتن، که در جداول مشخصات برینگ ها داده می شود C=
اگر وزن قطعات مجاور و نیروهای خارجی به مقدار نیروی محاسبه شده از فرمول بالا نرسید باید به طریقی این نیرو ایجاد شود.

بار دینامیکی معادل Equivalent dynamic bearing load

رولبرینگ های سوزنی باید فقط تحت بار شعاعی باشند:
P=Fr بار شعاعی

بار استاتیکی معادل Equivalent static bearing load

رولبرینگ های سوزنی باید فقط تحت بار شعاعی باشند:
Po=Fr

  • فروشگاه بلبرینگ شکرالهی

رولبرینگ های استوانه ای CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS

مناسب برای بارهای شعاعی سنگین و سرعتهای بالا Suitable for heavy radial loads and high speeds 

انواع مختلف این نوع رولبرینگ ها بدین ترتیب مورد بحث قرار می گیرند:

رولبرینگ استوانه ای، یک ردیفه Single row cylindrical roller bearings

طراحی این رولبرینگ ها به نحوی است که یکی از حلقه های داخلی یا بیرونی، از یک یا دو طرف لبه نداشته و لذا رولبرینگ قابلیت تفکیک شدن دارد. این امر در مواردی نظیر جا زدن و در آوردن رولبرینگ ها به خصوص در مواردیکه انطباق باید تداخلی باشد، موجب تسهیل کار می شود.
این نوع برینگها ضمن قابلیت در تحمل بارهای سنگین، قادر به چرخش با سرعتهای بالا نیز هستند. در یک نوع از آنها که شماره آن با حرف NU آغاز می شود، حلقه پایینی بدون لبه و قابل تفکیک شدن است و در نوع دیگر که با حرف N مشخص می شود، حلقه بالایی بدون لبه است.
در مواردی نظیر انبساط طولی شافت در اثر حرارت، امکان جابجایی حلقه ها در امتداد محوری از ایجاد تنش جلوگیری می کند. در نوع دیگر که با NJ شروع می شود، حلقه داخلی در یک سمت دارای لبه است، لذا امکان تغییر مکان محوری از یک سمت وجود دارد.
در سری که با NUP شروع می شوند، حلقه پایینی در یک سمت لبه یکپارچه و در سمت دیگر لبه جداشدنی دارد. این نوع طراحی باعث می شود که نخست برینگ قابل تفکیک را به راحتی نصب نموده و سپس با گذاشتن لبه شل در جلوی آن رولبرینگ را از دو طرف در امتداد محوری تثبیت کرد. می توان به جای لبه جداشدنی از حلقه گوشه دار Angle ring که با HJ مشخص می شود، استفاده نمود.
مقدار ناهمراستایی مجاز در رولبرینگ سری 10، 2، 3 و 4، چهار دقیقه و در سریهای 22 و 23، سه دقیقه است.
رولبرینگ های استوانه ای تا دمای 150ºc بدون تغییر بعد قابلیت کارکرد دارند. پنجره ساچمه آنها نیز در انواع پلی آمیدی، فولادی و برنجی بسته به هر سری اندازه تولید می شود.

بار حداقل Minimum load

حداقل باری که باید بر رولبرینگ وارد شود تا از مشکلاتی نظیر سر خوردن غلتک ها بر روی شیار خود اجتناب شود بدین ترتیب بدست می آید:
بار شعاعی حداقل، Frm=N
ضریب بار حداقل، Kr=
برای رولبرینگ های سری 10 100=
برای رولبرینگ های سری 4,3,2 150=
برای رولبریگ های سری 22 200=
برای رولبرینگ های سری 23 250=
سرعت دورانی، n=r / min
سرعت مبنای برینگ با روغن بر حسب r/min، این مقدار در جداول مشخصات رولبرینگ nr=
داده می شود.
قطر متوسط رولبرینگ، dm=mm, 0.5(d+D)
در صورتیکه وزن قطعات مجاور برینگ و نیروهای خارجی به مقدار محاسبه شده از فرمول فوق الذکر نرسیدند، باید به طریقی این نیرو را بر رولبرینگ اعمال کرد.

بار دینامیکی معادل رولبرینگ Equivalent dynamic bearing load

وقتی از رولبرینگ های استوانه ای به عنوان رولبرینگ غیرثابت non-Locating استفاده شود و بار وارد بر آن فقط شعاعی باشد داریم:
P=Fr
Fr نیروی شعاعی است.
در رولبرینگ هایی که در حلقه های داخلی یا بیرونی خود لبه دارند و باید شافت را از یک یا دو طرف موقعیت دهی کنند، داریم:
Fa / Fr≤ e اگر P=Fr
Fa / Fr> e اگر P=0.92Fr+Yfa
نیروی محوری، Fa=N
ضریب محاسبه e=
برای برینگهای سری 4,3,2,10 0.2=
برای برینگهای سری 23,22 0.3=
ضریب بار محوری Y=
برای برینگ های سری 4,3,2,10 0.6=
برای برینگ های سری 23,22 0.4=
رولبرینگ هایی که تحت بار محوری هستند، زمانی کارکرد رضایت بخش خواهند داشت که همزمان تحت بار شعاعی نیز باشند؛ لذا در سریهایی که با پسوند EC مشخص می شوند نسبت Fa/Fr نباید از 0.5 تجاوز کند و در سایر رولبرینگ ها این رقم به 0.4 می رسد.

بار استاتیکی معادل برینگ Equivalent static bearing load

در رولبرینگ هایی که به طور استاتیکی تحت بار هستند:
Po= Fr

ظرفیت تحمل بار دینامیکی در امتداد محوری Dynamic axial load carrying capacity

رولبرینگهایی که در حلقه داخلی یا بیرونی خود لبه دارند، می توانند علاوه بر بار شعاعی، بار محوری را نیز تحمل کنند. این ظرفیت بر اساس مقدار مقاومت در برابر نیروها در سطوح تماس غلتک ها با لبه ها محاسبه می شود و مقدار مجاز آن را می توان از فرمول ذیل با تقریب مناسب بدست آورد:
حداکثر بار محوری مجاز، Fap= N
بار استاتیکی مبنا بر حسب نیوتن، این مقدار در جداول مشخصات برینگها داده می شود Co=

Factors k1 and k2

Lubrication

Factor

Grease

Oil

 

Bearings of EC design

1

0,1

1,5

0,15

k1

k2

Other bearings

0,3

0,03

0,5

0,05

k1

k2

بار شعاعی، Fr=N
سرعت دورانی، n=r/min
قطر سوراخ داخلی برینگ، d=mm
قطر بیرونی برینگ، D=mm
ضریب ثابت، جدول روبرو K1 =
ضریب ثابت، جدول روبرو K2 =
این فرمول با توجه به شرایط نرمال ذیل محاسبه شده است:
- اختلاف دمای 60ºc بین رولبرینگ در حین کارکرد و محیط اطراف
- انتقال گرمای معین از برینگ به مقدار 0.5 mw/mm2ºc
نسبت ویسکوزیته K برابر 2 (این نسبت در مبحث روانکاری توضیح داده شده است)
FaP محاسبه شده برای مواقعی است که رولبرینگ به طور ممتد تحت بار باشد. در مواقعی که بار به صورت منقطع یا لحظه ای Shock Loads باشد، می توان مقدار Fap را به ترتیب 2 برابر و 3 برابر کرد.
مقدار بار محوری Fa که به طور ممتد بر رولبرینگ اعمال شود، نباید از مقدار عددی 1.2D2 (D قطر بیرونی رولبرینگ بر حسب میلیمتر) و بار لحظه ای از 3D2 تجاوز کند.

برینگهای پرغلتک استوانه ای Full complement cylindrical roller bearings

این رولبرینگها دارای حداکثر تعداد غلتک بوده و در اصل با عدم وجود قفسه تمامی فضایی که در سایر برینگها توسط قفسه اشغال می شود در آنها از غلتک پر شده است.
ضخامت آنها نسبت به پهنایشان کم بوده که این خصوصیات موجب بالا بردن فوق العاده زیاد تحمل بار و در عین حال صرفه جویی در مقدار فضای مورد نیاز برای جا زدن رولبرینگ می شود.
سرعت دورانی آنها مسلماً به انواع معمولی رولبرینگ ها نمی رسد و در چند نوع یک ردیفه و دو ردیفه و چند ردیفه تولید می شود. از آنجائیکه این نوع رولبرینگها دارای پنجره ساچمه نیستند، غلتک ها با یکدیگر در تماس مستقیم بوده که این امر موجب بالا رفتن اصطکاک و نیز اشکال در ایجاد لایه هیدرودینامیکی روانکار بین فاصله غلتک ها با یکدیگر می شود که تمامی این عوامل منجر به بالا رفتن سایش می گردد.
جهت کاهش چنین اثرات زیانباری، معمولاً غلتک را تحت یک سری عملیات حرارتی شامل سخت کاری سطحی قرار می دهند. چنین رولبرینگهایی با پسوند B متمایز می گردند نظیر NJG 2310 BVH استفاده از رولبرینگ هایی که بدین ترتیب اصلاح شده اند، تحت شرایط ذیل توصیه می شود:
- سرعت های بالا
- روانکاری نامناسب
- شتابهای دورانی یا شعاعی بالا
در صورتیکه شرایط کاری از موارد فوق الذکر هم سخت تر باشد، می توان از رولبرینگهایی استفاده کرد که حلقه های آن نیز تحت عملیات سطحی قرار گرفته باشد. این نوع برینگها با پسوند B4 مشخص می شوند نظیر NJG 2310 B4VH.
همانگونه که قبلاً گفته شد، این نوع رولبرینگها در انواع متنوع یک ردیفه و دو ردیفه تولید شده و نظیر رولبرینگ های استوانه ای معمولی ممکن است حلقه های داخلی یا بیرونی آنها حالات مختلفی از لحاظ داشتن لبه Flange دارا باشند.
در بعضی از آنها استفاده از حلقه نگهدارنده retaining ring موجب یکپارچه نگه داشتن رولبرینگ می شود (بار محوری از سمت حلقه نگهدارنده نمی تواند بر رولبرینگ اعمال شود).
نوع دیگر نظیر سری NNC، در حلقه بیرونی خود یک لبه یکپارچه و یک حلقه لبه دار Flange ring دارد. این سری می توانند بار محوری را در هر دو جهت تحمل کنند.
در نوع دیگر که با NNF شروع می شود، حلقه داخلی دو تکه بوده و توسط یک حلقه نگهدارنده بهم متصل می شوند. در حلقه بیرونی خود جای خار داشته و در دو طرف کاسه نمد لاستیکی نیز دارند که با گریس لیتیمی مخصوص کارکرد در دمای -50ºc الی +110ºc پر شده اند. ولی محدوده دمایی کارکرد این سری رولبرینگ ها بین -40ºc الی +80ºc است. (به خاطر وجود کاسه نمد) در صورت عدم نیاز به کاسه نمد می توان توسط یک آچار پیچ گوشتی یا وسیله ای نظیر آن آنها را در آورد.
مقدار ناهمراستایی مجاز در رولبرینگ های مورد بحث عبارتست از:
4 دقیق برای برینگهای سری 18 و 3 دقیقه برای برینگهای سری 22،23،29،30.

بار حداقل Minimum load

جهت اجتناب از مسائلی نظیر سرخوردن غلتک بر روی شیار، رولبرینگ همیشه باید تحت یک بار حداقل قرار داشته باشد که مقدار آن از این رابطه بدست می آید:
بار شعاعی حداقل، Frm=N
ضریب بار حداقل، Kr=
برای برینگ های سری 18 100=
برای برینگ های سری 48,29 200=
برای بریگ های سری 49 250=
برای برینگ های سری 30,22 300=
برای برینگ های سری 23 350=
برای بریگ های سری 3194 (00),NNF50 400=
برای برینگ های سری 50 500=
سرعت دورانی برینگ، n=r / min
سرعت مبنای روغن بر حسب r/min، که در جداول مشخصات برینگ داده می شود nr=
برای برینگ های سری NNF50 و 3194(00) داریم:
نرخ سرعت nr= 1.3x
قطر متوسط برینگ، dm=mm, 0.5(d+D)
اگر وزن قطعات مجاور برینگ به همراه نیروهای خارجی به مقدار محاسبه شده از فرمول فوق الذکر نرسید، باید بطریقی این نیرو را بر برینگ اعمال کرد.

بار دینامیکی معادل رولبرینگ Equivalent dynamic bearing hoad

وقتی رولبرینگ غیر ثابت بوده non-locating و فقط بار شعاعی بر آن اعمال شود، داریم:
Fr بار شعاعی است. P=fr
درصورت داشتن لبه در حلقه های داخلی و بیرونی و تثبیت شافت از یک یا دو طرف:
Fa / Fr≤ e اگر P=Fr
Fa / Fr> e اگر P=0.92Fr+Yfa
نیروی محوری، Fa=N
ضریب محاسبه e=
برای رولبرینگ های دو ردیفه 0.15=
برای رولبرینگ های سری 18 0.2=
برای سایر رولبرینگ های یک ردیفه 0.3=
ضریب بار محوری Y=
برای رولبرینگ های سری 18 0.6=
برای رولبرینگ های دو ردیفه 0.53=
برای سایر رولبرینگ های یک ردیفه 0.4=
از آنجائیکه کارکرد مناسب رولبرینگ ها در مواقعی که تحت بار محوری قرار دارند، زمانی بهبود می یابد که همزمان تحت یک بار شعاعی نیز قرار داشته باشند، نسبت Fa/Fr در رولبرینگ های یک ردیفه نباید از 0.5 تجاوز کند و این مقدار در انواع دو ردیفه به 0.25 می رسد.

بار استاتیکی معادل برینگ Equivalent static bearing load

این مقدار در حالتیکه رولبرینگ تحت بار استاتیکی قرار دارد، عبارتست از:
Po=Fr

ظرفیت تحمل بار دینامیکی در امتداد محوری Dynamic axial load carrying capacity

آندسته از رولبرینگهایی که در حلقه های خود لبه دارند علاوه بر شعاعی، بار محوری را نیز متحمل می شوند. مقدر مجاز این بار با تقریب قابل قبول از این رابطه بدست می آید:

Factors k1 and k2

Lubrication

Factor

Grease

Oil

 

Single row bearings

0,5

0,15

1

0,3

k1

k2

 

ِDouble row bearings

0,2

0,06

0,35

0,1

k1

k2

حداکثر بار محوری مجاز، Fap=N
بار استاتیکی مبنا بر حسب نیوتن، که در جداول مشخصات رولبرینگها داده می شود Co=
بار شعاعی، Fr=N
سرعت دورانی، n=r/min
قطر سوراخ داخلی برینگ، d=mm
قطر بیرونی برینگ، D=mm
ضریب ثابت، جدول روبرو K1 =
ضریب ثابت، جدول روبرو K2 =
این فرمول در مواردی صادق است که رولبرینگ بطور مداوم کار کند. در صورتیکه کارکرد آن در زمانهای منقطع و کوتاه باشد، مقدار بدست آمده را می توان در 2 ضرب نمود و در مواردیکه بار لحظه ایست می توان مقدار بدست آمده را سه برابر کرد. و نیز مقدار بار محوری Fa (بر حسب نیوتن) هیچ گاه نباید از مقدار عددی 1.2D2 (D قطر بیرونی رولبرینگ) تجاوز کند و این مقدار در مورد بارهای کوتاه مدت لحظه ای به 3D2 می رسد.

  • فروشگاه بلبرینگ شکرالهی

بلبرینگ های کف گرد Thrust ball bearings 

این نوع برینگ ها در انواع یک ردیفه Single direction و دو ردیفه double direction تولید می شوند.

بلبرینگ های کف گرد یک ردیفه Single direction thrust ball bearings

این نوع برینگها برای موقعیت دهی محوری شافت و تحمل بار فقط از یک طرف مناسب بوده و تحت هیچ حالتی نباید بار شعاعی به آنها اعمال شود.
بلبرینگ شامل یک واشر شافت Shaft washer با شیار ساچمه، قفسه بهمراه ساچمه ها و یک واشر محفظه Housing washer با شیار ساچمه است. واشر محفظه بنا به نیاز می تواند به صورت تخت و مسطح Flat و یا قوسی شکل Sphered ساخته شود که در حالت دوم در صورتیکه از یک واشر نشیمنگاه Seating نیز استفاده شود، برینگ قادر به تطابق با ناهمراستائیهای اولیه شافت خواهد بود. نظر به اینکه بلبرینگ قابل تفکیک شدن است، نصب آنها ساده است.

بلبرینگ های کف گرد دو ردیفه Double direction ball bearings

این بلبرینگ ها قادر به موقعیت دهی محوری شافت و تحمل بار محوری از دو طرف می باشند. و مانند نوع قبل نباید بار شعاعی به آنها اعمال نمود. این بلبرینگ ها شامل یک واشر شافت Shaft washer با دو شیار ساچمه در دو طرف خود، دو سری قفسه و ساچمه و دو واشر محفظه Housing washer هستند. که همانند نوع قبلی (یک ردیفه) واشرهای محفظه می توانند به صورت مسطح یا قوسی شکل باشند. این نوع بلبرینگ ها نیز قابل تفکیک شدن هستند.
انواع مختلف بلبرینگ های کف گرد با قفسه های فولادی و برنجی تولید می شوند.

بار حداقل Minimum load

جهت اجتناب از بروز مشکلاتی نظیر سرخوردن ساچمه ها بر روی شیار خود بلبرینگ همیشه باید تحت بر قرار داشته باشد که حداقل این بار از رابطه زیر بدست می آید:
بار حداقل محوری، Fam=N
ضریب بار حداقل (N)، که در جداول مشخصات بلبرینگ داده می شود A=
سرعت دورانی، n=r/min
اگر وزن قطعات مجاور برینگ بهمراه نیروهای خارجی به مقدار فوق الذکر نرسید، باید به طریقی نظیر استفاده از فنر این بار بر بلبرینگ اعمال شود.

بار دینامیکی معادل بر بلبرینگ Equivalent dynamic bearing load

 Faنیروی محوری است P=Fa

بار استاتیکی معادل بر بلبرینگ Equivalent static bearing load

Fa نیروی محوری است Po=Fa

  • فروشگاه بلبرینگ شکرالهی
بلبرینگ های تماس زاویه ایANGULAR CONTACT BALL BEARINGS
هر قدر زاویه تماس بزرگتر باشد، قدرت تحمل بار محوری در برینگ نیز افزوده خواهد شد.
حلقه های داخلی و بیرونی این نوع بلبرینگ ها نسبت به یکدیگر زاویه ای می سازند که امکان تحمل بارهای شعاعی و محوری همزمان را توسط آنها فراهم می کند. هر قدر زاویه تماس بلبرینگ بزرگتر باشد، قدرت تحمل بار محوری آن بیشتر می شود.
تولیدات مختلف این بلبرینگ ها عبارتند از:
بلبرینگ های تماس زاویه ای یک ردیفه Single row دو ردیفه double row و بلبرینگ های با چهار نقطه تماس Four Point Contact ball bearings.
بلبرینگ های تماس زاویه ای، یک ردیفه Single row angular contact ball bearings
این نوع بلبرینگ ها علاوه بر تحمل بار شعاعی، بار محوری را در یک جهت می توانند تحمل کنند. اعمال بار شعاعی بر بلبرینگ باعث ایجاد یک نیروی محوری نیز می شود که باید بطریقی مهار شود. به همین دلیل معمولاً این نوع بلبرینگها به صورت دوتایی بکار برده می شوند.
بلبرینگ های تک ردیفه تماس زاویه ای معمولاً به دو صورت استاندارد تولید می شوند:
گروه اول بدون پسوند در جلوی شماره اصلی خود برای مواقعی استفاده می شوند که بلبرینگ به صورت تکی در موقعیت خود نصب می شود.
گروه دوم با پسوند CB در مواردیست که بلبرینگ به صورت دوتایی نصب می شود. این گروه که عموماً اندازه های بزرگ بلبرینگ ها را شامل می شود به گونه ای جهت مصارف عمومی با یکدیگر مطابقت داده شده اند. Universal matching که بعد از نصب به لقی دلخواه از پیش تعیین شده رسیده و توزیع بار بر روی آنها به طور یکنواخت صورت گیرد.
در پسوند CB فوق الذکر، C نشان دهنده وجود لقی، B معرف مقدار آنست. لقی های کمتر با CC و بالاتر با CA مشخص می شوند. وجود بار اولیه در برینگ نیز با علامت GC, GB, GA مشخص می شود.
استفاده از دو بلبرینگ تماس زاویه ای در یک محل همانگونه که قبلاً گفته شد به خاطر موقعیت دهی محوری شافت از دو سمت و نیز در مواقعی است که استفاده از یک برینگ برای مقدار بار اعمال شونده کافی نباشد.
ترتیب قراردهی آنها می تواند به صورت:
پشت سر هم Tandem جهت تحمل بار در یک سمت و توسط هر دو برینگ،
روبرو face-to-face جهت تحمل بار از دو طرف و از هر طرف توسط یک برینگ،
پشت به پشت Back-to-Back جهت تحمل بار از دو طرف توسط یک برینگ باشد.
حالت اخیر از استحکام بیشتری برخوردار بوده، برای تحمل بارهای ممان مناسب تر است.
طراحی ترتیب قراردهی برینگها Design of bearing arrangements
با توجه به مطالبی که قبلاً عنوان شد طراحی داخلی این نوع بلبرینگها به نحوی است که باید به صورت دوتایی بکار برده شوند. دو برینگ باید به گونه ای جفت شوند که بعد از نصب به لقی یا بار اولیه دلخواه برسند.
تنظیم درست و انتخاب بار اولیه یا لقی صحیح در نحوه کارکرد برینگ تأثیر بسیار دارد.
بعنوان مثال در صورت انتخاب لقی زیاد نمی توان از تمام توانایی برینگ در تحمل بار استفاده کرد و نیز استفاده از بار اولیه بیش از حد موجب بالا رفتن اصطکاک و گرما می شود.
لازم به تذکر است که در بلبرینگ های تکه ردیفه تماس زاویه ای اگر رابطه Fa / Fr≥ 1 (نسبت بار محوری به شعاعی) برقرار نباشد، بلبرینگ کارکرد مناسبی نخواهد داشت.
در مورد بلبرینگ های دوتایی که به صورت روبرو یا پشت به پشت قرار گرفته اند باید متذکر شد که عدم اعمال نیرو به یک برینگ موجب بروز صدا، گسیختگی در لایه روانکار و افزایش تنش در قفسه می گردد. در صورت وجود چنین حالتی برینگها نباید دارای لقی باشند.
بار حداقل Minimum load
مقدار حداقل باری که بلبرینگ های مورد بحث همیشه باید تحت آن قرار داشته باشند تا از مسائلی نظیر لغزش ساچمه ها بر روی شیار بلبرینگ اجتناب شود، از این رابطه بدست می آید:
برای برینگهایی که به صورت تکی یا به صورت پشت سر هم نصب می شوند
برای برینگهایی که به صورت روبرو یا به صورت پشت به پشت نصب می شوند
بار محوری حداقل، Fam=N
بار شعاعی حداقل، Frm=N
بار استاتیکی مبنا برای برینگهای تکی و دوتایی، Co=N
ضریب بار حداقل محوری Ka=
برای سریهای 72BE 1.4=
برای سریهای 72B 1.2=
برای سریهای 73BE 1.6=
برای سریهای 73B 1.4=
ضریب حداقل بار شعاعی Kr=
برای بلبرینگ های سری 72BE 80=
برای بلبرینگ های سری 72BE 95=
برای بلبرینگ های سری 73BE 90=
برای بلبرینگ های سری 73BE 100=
ویسکوزیته روغن در دمای کاری، V=mm2/S
سرعت ، n=r/min
قطر متوسط برینگ، dm=mm, 0.5(d+D)=
در صورتیکه وزن قطعات مجاور برینگ و نیروهای خارجی به اندازه نیرویی که از فرمول بالا بدست می آید، نرسد به طریقی باید نیروی محوری ایجاد کرد؛ مثلاً با تنظیم حلقه های داخلی و بیرونی نسبت به یکدیگر یا استفاده از فنر. برینگهای پشت به پشت یا روبرو باید تحت یک بار شعاعی نیز باشند.
بار دینامیکی معادل Equivalent dynamic bearing load
برای برینگهای تکی تا دوتایی پشت سر هم:
Fa / Fr≤ 1.14 اگر P=Fr
Fa / Fr> 1.14 اگر P=0.35Fr+0.57Fa
Fr بار شعاعی و Fa بار محوریست – در مورد Fa به صفحه 154 توجه کنید.
برای برینگهای دوتایی به صورت پشت به پشت یا روبرو:
Fa / Fr≤ 1.14 اگر P=Fr+0.55Fa
Fa / Fr> 1.14 اگر P=0.57Fr+0.93Fa
بار استاتیکی معادل Equivalent static bearing load
برای برینگهای تکی یا دوتایی پشت سر هم:
Po= 0.5Fr+0.26Fa
اگر Po بدست آمده در این حالت از Fr کوچکتر شد، اندازه Fr را در نظر می گیریم.
در مورد Fa به صفحه 154 توجه کنید.
برای بلبرینگ های دوتایی پشت به پشت یا روبرو:
Po= Fr+0.52Fa
تعیین بار محوری در برینگهای تکی یا دوتایی پشت سر هم Determination of axial force bearings mounted singly or paired in tandem
همانگونه که در آغاز این مبحث گفته شد ،اعمال بار شعاعی به یک بلبرینگ با تماس زاویه ای موجب القای یک بار محوری نیز می شود که در محاسبات بارهای دینامیکی معادل باید در نظر گرفته شوند.
معادلات لازم جهت محاسبه نیروی مورد بحث در جدول صفحه 154 در چند حالت مختلف آورده شده اند. معادلات وقتی صادق هستند که مقدار لقی صفر باشد، و بار اولیه وجود نداشته باشد.
بلبرینگ های تماس زاویه ای، دو ردیفه Double row angular contact ball bearings
از نظر طراحی، این نوع بلبرینگ ها نظیر دو بلبرینگ تماس زاویه ای تک ردیفه است که به صورت پشت به پشت جفت شده باشند، فقط در مقایسه از پهنای آن کاسته می شود. این بلبرینگ ها قادر به تحمل بارهای شعاعی سنگین و بارهای محوری از هر دو جهت بوده و زاویه تماس در اکثریت آنها 32º است.
یک دسته از این نوع برینگها که با پسوند A مشخص می شوند، به علت عدم داشتن شیار ساچمه خور قادر به تحمل بار محوری از دو طرف است و پنجره ساچمه آنها پلی آمیدی (فیبری) است. نوع بدون پسوند دارای شیار ساچمه خور بوده و پنجره ساچمه آنها فولادی یا برنجی است.
برینگهای با پسوند E به علت داشتن شیار ساچمه خور و نتیجتاً ساچمه بیشتر، دارای قدرت تحمل بار بالاتری هستند.
بلبرینگ های مورد بحث کلاً با دو نوع کاسه نمد پلاستیکی و فلزی تولید می شوند و لقی داخلی آنها محوری است.
پنجره ساچمه این نوع برینگها همانگونه که قبلاً گفته شد در سه نوع پلی آمیدی (فیبری) جهت کارکرد برای دماهای تا 120ºc، فولادی و برنجی تولید می شوند.
نکته مهم در نصب Mounting instructions
در موقع نصب آن دسته از این نوع بلبرینگ ها که دارای شیار ساچمه خور هستند، باید بلبرینگ طوری نصب شود که بار محوری سنگین تر متوجه طرفی شود که شیار مزبور وجود ندارد.
بار حداقل Minimum load
حداقل باری که باید همیشه به این نوع بلبرینگها اعمال شود تا از مسائلی نظیر سرخوردن ساچمه بر روی شیار اجتناب شود، بدین طریق می آید:
بار شعاعی حداقل، Frm=N
ضریب بار حداقل، K=
در برینگهای سری 32 80=
در برینگهای سری 32A 60=
در برینگهای سری 32E 90=
در برینگهای سری 33 95=
در برینگهای سری 33A 70=
در برینگهای سری 33E 110=
ویسکوزیته روغن در دمای کار، V=mm2/S
سرعت بلبرینگ ، n=r/min
قطر متوسط برینگ، dm=mm, 0.5(d+D)
اگر وزن قطعات مجاور برینگ و نیروهای خارجی که به آن اعمال می شوند به نیروی محاسبه شده از فرمول فوق الذکر نرسید، باید به طریقی این نیرو را روی برینگ اعمال کرد.
بار دینامیکی معادل Equivalent dynamic bearing load
در بلبرینگ های تماس زاویه ای دو ردیفه با زاویه تماس 32º داریم:
Fa / Fr≤ 0.86 اگر P=Fr+0.73Fa
Fa / Fr> 0.86 اگر P=0.62Fr+1.17Fa
Fa نیروی محوری و Fr نیروی شعاعی است.
بار استاتیکی معادل برینگ Equivalent static bearing load
در بلبرینگ های مورد بحث با زاویه تماس 32º :
Po= Fr+0.63Fa
بلبرینگ با چهار نقطه تماس Four – point contact ball bearings
شیار ساچمه این نوع بلبرینگها که در حقیقت یک نوع بلبرینگ تک ردیفه تماس زاویه ای است به گونه ایست که بلبرینگ را قادر به تحمل بار محوری از دو طرف می سازد.
فضای محوری مورد نیاز برای نصب این نوع بلبرینگها کمتر از فضای مورد نیاز برای نصب بلبرینگهای دو ردیفه است.
زاویه تماس این نوع بلبرینگ ها 35º+ بوده و حلقه داخلی آنها دو تکه است که این امر امکان استفاده از تعداد ساچمه بیشتر و در نتیجه افزایش قدرت تحمل بار را فراهم آورده است. جهت جلوگیری از چرخش حلقه بیرونی در داخل محفظه، اندازه های بزرگ آنها را با دو جای خار تولید کرده اند (پسوند N2).
مقدار ناهمراستایی مجاز در این برینگها بسیار محدود بوده (به اندازه بلبرینگ های شیار عمیق) و هر گونه ناهمراستایی منجر به افزایش صدای برینگ می شود.
اگر این نوع بلبرینگ در یک کاربرد با برینگ شعاعی دیگر به گونه ای جفت شده باشد که مثل یک برینگ کف گرد باید عمل کند و نیز با لقی شعاعی در داخل محفظه نصب شده باشد، هیچ گونه ناهمراستایی مجاز نیست. لقی داخلی آنها از نوع محوری است.
پنجره ساچمه آنها بیشتر برنجی بوده و بعضی از انواع آنها با پنجره ساچمه پلی آمیدی نیز تولید می شوند.
بار حداقل Minimum load
جهت جلوگیری از مسائلی نظیر سر خوردن ساچمه روی شیار خود، بلبرینگ باید همیشه تحت یک بار حداقل قرار داشته باشد که مقدار آن از این رابطه بدست می آید:
بار محوری حداقل، Fam=N
ضریب بار حداقل Ka=
برای برینگ های سری QJ2 1.0=
برای برینگ های سری QJ3 1.1=
بار استاتیکی مبنا بر حسب نیوتن، این مقدار در جداول مشخصات برینگ داده می شود Co=
سرعت دورانی ، n=r/min
قطر متوسط برینگ، dm=mm, 0.5(d+D)
اگر در حین کار چنین نیرویی به بلبرینگ وارد نشود، باید بطریقی نظیر استفاده از یک فنر این نیرو را روی بلبرینگ ایجاد کرد.
بار دینامیکی معادل Equivalent dynamic bearing load
این مقدار در بلبرینگ هایی که زاویه تماس آنها 35º است عبارتست از:
Fa / Fr≤ 0.95 اگر P=Fr+0.66Fa
Fa / Fr> 0.95 اگر P=0.6Fr+1.07Fa
Fa نیروی محوری و Fr نیروی شعاعی است.
لازم به تذکر است که کارکرد رضایت بخش برینگ وقتی حاصل می شود که ساچمه با هر حلقه در دو نقطه تماس داشته باشد و این وقتی حاصل می شود که رابطه Fa≥ 1.27 Fr برقرار باشد.
در حالتیکه این نوع بلبرینگ به عنوان یک برینگ کف گرد (برینگهایی که مخصوص تحمل بار محوری هستند) با برینگ شعاعی دیگر جفت شده و دارای لقی نیز باشد، بار دینامیکی معادل از این رابطه بدست می آید:
P=1.07 Fa
بار استاتیکی معادل Equivalent static bearing load
در صورتیکه زاویه تماس 35º باشد داریم:
Po=Fr+0.58 Fa
  • فروشگاه بلبرینگ شکرالهی

بلبرینگ های خود تنظیم SELF-ALIGNING BALL BEARINGS

Self-Aligning Ball Bearings have particularly low friction

این نوع بلبرینگ دارای دو ردیف ساچمه با یک حلقه بیرونی مشترک است که شیار ساچمه در آن به صورت منحنی بوده و این باعث ایجاد خاصیت خودتنظیمی بلبرینگ در مواقع انحراف و ناهمراستایی شافت می شود. در صورتیکه قدرت تحمل بار این نوع بلبرینگ کافی نباشد، می توان از رولبرینگ های بشکه ای Spherical roller bearings که دارای خاصیتی مشابه هستند استفاده نمود.
قدرت تحمل بار آن دسته از بلبرینگ های خودتنظیم که پسوند E دارند از نوع مشابه استاندارد (بدون E) بالاتر است.
انواع مختلف این نوع برینگها عبارتند از:
نوع بدون کاسه نمد Unsealed، با کاسه نمد در دو طرف بلبرینگ و نوع سوم با حلقه داخلی عریض Extended inner ring است.
سوراخ داخلی آنها در دو نوع استوانه ای و مخروطی (با شیب 1:12) معمولاً تولید می شود که در حالت دوم از بوش مناسب به همراه واشر و مهره قفلی برای تثبیت برینگ باید استفاده شود.
بلبرینگ های خودتنظیمی که حلقه داخلی آنها عریض است در شافت هایی بکار برده می شود که دقیق پرداخت شده باشند. تلورانس مخصوص قطر داخل این نوع برینگها عمل جا زدن و در آوردن آنها را تسهیل می کند.
با استفاده از شکاف موجود بر روی حلقه داخلی آنها با یک پین یا پیچ می توان از لغزش حلقه بر روی شافت جلوگیری کرد. مقدار ناهمراستایی مجاز بلبرینگ های خودتنظیم مقادیر مشخصی است که در جدول صفحه روبرو آورده شده است.
پنجره ساچمه Cage این نوع برینگها در انواع مختلف فولادی، برنجی و پلی آمیدی، بسته به سری اندازه برینگ تولید می شود.
سری بخصوصی از این نوع بلبرینگ ها دارای ساچمه هایی هستند که کمی از لبه بلبرینگ بیرون زده اند که به این مسئله در موقع طراحی قطعات مجاور باید توجه نمود. مقادیر این بیرون زدگی protrusion در جدول روبرو آورده شده است.
کاسه نمد این بلبرینگ ها پلاستیکی بوده (پسوند SR1 در جلوی برینگ) و بلبرینگی که کاسه نمد داشته باشد قبلاً با گریس پر شده است.

Angular misalignment

Permissible

Angular

misalignment

Bearings

degrees

-

3

2,5

3

3

2,5

1,5

3

1,5

2,5

3

108,126,127,129,135

Series 12 (E)

Series 13 (E)

Series 14

Series 22 (E)

Series 22 E-2RS1

Series 23 (E)

Series 23 E-2RS1

Series 112 (E)

Series 113 (E)

Protrusion

C1

Bearing

mm

-

1,3

0,7

1

1,5

2,5

2,6

2,6

2,2

2

2

2,5

3

2,4

2,8

1224 (k)

1226

1318 (k)

1319 (k)

1320 (k)

1321 (k)

1322 (k)

1406

1407

1408

1409

1410

1411

1412

محفظه های مناسب برای بلبرینگ های خود تنظیم عبارتند از:
محفظه های پایه دار Plummer black housing
و محفظه های فلانژی Flanged housings
مقدار تحمل بار محوری آن دسته از این نوع برینگها که بر روی بوش سوار می شوند به اصطکاک بین بوش و شافت بستگی دارد.
مقدار مجاز این بار را می توان از رابطه ذیل بدست آورد:
Fap=3Bd
حداکثر بار محوری مجاز، Fap=N
پهنای برینگ، B=mm
قطر داخلی برینگ، d=mm

حداقل بار Minimum load

همانگونه که قبلاً گفته شد، جهت جلوگیری از لغزش ساچمه ها بر روی شیار و حصول یک کارکرد مناسب، برینگ همیشه باید تحت یک بار قرار داشته باشد.
مقدار حداقل این بار از رابطه روبرو بدست می آید:
بار شعاعی حداقل، Frm=N
ضریب بار حداقل Kr=
برای برینگ های سری 14 30=
برای برینگ های سری 113E, 112(E), 22, 13(E), 12(E) 40=
برای برینگ های سری 13, 22E 50=
ویسکوزیته روغن روانکار در دمای کاری، V=mm2/S
سرعت دورانی برینگ، n=r/min
قطر متوسط dm=mm, 0.5(d+D)
که معمولاً وزن قطعات مجاور برینگ و نیروهای خارجی از مقدار محاسبه شده تجاوز می کند، ولی در خلاف حالت فوق باید بطریقی بار حداقل را بر روی بلبرینگ اعمال کرد.

جا زدن برینگهایی که سوراخ داخلی آنها مخروطی است

Mounting bearings with tapered bore

این نوع برینگها همیشه با انطباق تداخلی بر روی شافت یا بوشها نصب می شوند. معیار سنجش میزان تداخل به یکی از دو روش: کاهش لقی شعاعی یا مقدار پیشروی حلقه داخلی برینگ بر روی محل قرار گرفتن خود تعیین می گردد.
بعد از نصب صحیح، حلقه بیرونی باید براحتی بدور محور خود بچرخد، ولی وقتی که بخواهیم آن را از طرفین منحرف کنیم باید کمی مقاومت داشته باشد.
در نصب بلبرینگ هایی که لقی داخلی آنها در کلاس C3 است می توان یکی از روشهای: مقدار زاویه چرخش آچار گلویی خاردار (a) که برای سفت کردن مهره جلوی بلبرینگ استفاده می شود یا مقدار پیشروی بلبرینگ بر روی جای خود (S)، جهت رسیدن به انطباق مورد نظر استفاده نمود.

در روش زاویه ای، قبل از نصب، روزه های مهره قفلی و طرفی از آن که با بلبرینگ در تماس قرار می گیرد، باید با خمیر دی سولفید مولیبدن یا روانکاری مشابه پوشیده شود و روی بوش نیز کمی روغن زده شود. بعد از رسیدن به انطباق مورد نظر، مهره را باز کرده، با انداختن واشر قفلی در جلوی برینگ، مهره را مجدداً می بندیم.
ذکر این نکته ضروریست که زاویه چرخش از زمانی محسوب می شود که مهره را با دست سفت کرده تا به جلوی بلبرینگ می رسد.
در روش مقدار پیشروی بلبرینگ بر روی شافت یا بوش نیز آنقدر برینگ را روی محل خود هل می دهیم تا سفت شود. سپس با یک مهره و آچار، عمل هل دادن را به اندازه مقادیر جدول صفحه 144 ادامه می دهیم.

  • فروشگاه بلبرینگ شکرالهی